dimarts, 19 d’octubre de 2010

"Cal vetllar més i ara ja per la seguretat dels vianants", Josep Àngel Colomés


Avui he estat a punt de presenciar un nou atropellament. Ha estat en un lloc on malauradament ja n'hi ha hagut més i no pas per la imprudència dels conductors sinó per la mala senyalització del pas de zebra i la falta d'algun element que provoqui reduir la velocitat. Ha estat en el pont, a davant del  bar El Caliu. 

            Evidentment el conductor no vol pas atropellar ningú però, a part d'anar més en compte, en certes zones de Solsona necessitem, si no pot ser passos elevats per l'elevat cost, sí algunes cintes per obligar-nos a reduir la velocitat. Per tant, un lloc essencial en aquest sentit és just passat el bar del Pa Torrat per tal d'arribar amb lentitud a la zona del Caliu. 

            Un altre punt on si no hi ha hagut atropellaments és perquè no s'ha escaigut és el punt de la carretera de Torà. Allà pugen o baixen cotxes a vegades a massa velocitat. Per aquest motiu faria falta almenys dues mesures correctores a través de cintes per tal que els cotxes frenin. Si no, no hi ha la seguretat que necessitem.

            Un altre punt fatal és l'anomenada “curva de cal Sala” a l'entrada de Solsona. Quants cotxes més s'han d'empotrar al garatge de davant perquè hi hagi una actuació de posar una cinta i així, els cotxes disminueixin la velocitat? Hi ha un promig d'un empotrament cada dos anys.

            I què dir de l'avinguda Pere Màrtir Colomés, allà, per falta de cera, molts estudiants envaeixen la via. I menys mal que ja hi ha les mesures correctores de velocitat, però és lamentable que no puguin passar per una cera normal i hagin d'envair els carrils de circulació precisament en l'hora en què estan més transitats.

            Sí, és veritat que l'ajuntament ha fet un esforç en aquest sentit però en la seguretat dels ciutadans s'ha de fer tot l'esforç que calgui. És ben cert que pels conductors és una molèstia però si això contribueix, i ho fa, a la seguretat dels vianants, cal tenir la paciència necessària. Serà un bé per tots.

            Solsona no té semàfors i això en certa manera és un gran avantatge, però si no té semàfors, ha de tenir la seguretat de respectar als vianants. Quants atropellaments ja hem hagut de sofrir? Si avui hi hagués hagut un atropellament tots ho haguéssim lamentat. I val més prevenir. Estic segur que l'Ajuntament serà capaç de donar la resposta ràpida que necessita la ciutadania. Sí, això és, ràpida.

J.A. Colomés