dijous, 30 de setembre de 2010

L’Oficina del Consumidor del Solsonès inicia una campanya per a Fomentar l’Arbitratge de Consum

L’Arbitratge de Consum és un sistema extrajudicial que permet solucionar els possibles conflictes entre els comerciants i consumidors

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ubicada al Consell Comarcal del Solsonès està ultimant els detalls de la campanya de foment a l’Arbitratge de Consum. Es tracta d’un sistema extrajudicial i voluntari que permet solucionar els possibles conflictes entre els comerciants de manera objectiva, àgil i gratuïta. L’arbitratge de consum és equitatiu, confidencial i permet demanar i recuperar les quantitats que no hagi percebut del seu client per serveis prestats i/o productes contractats, sempre i quan el consumidor inicii el tràmit.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) és un organ administratiu al servei de les persones consumidores i empresàries que depen de l’Agència Catalana del Consum del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Aquest òrgan ofereix als establiments la possibilitat d’adherir-se al Sistema Arbitral de Consum per solucionar possibles conflictes entre comerciants i persones consumidores de manera objectiva i gratuïta.

A partir d’aquest proper mes d’octubre els establiments de Turisme Rural i de Restauració que s’hi adhereixin, disposaran d’un distintiu per acreditar el seu compromís envers els seus consumidors i així poder aconseguir la seva confiança envers aquests establiments.

D’aquesta manera es posa al servei dels ciutadans i ciutadanes dues vies per resoldre aquests conflictes de consum que poden sorgir entre persones consumidores i empresàries, com a conseqüència de la compra d’un producte o la contractació d’un servei: la mediació i l’arbitratge de consum.

Una tercera persona, el mediador o la mediadora, totalment imparcial i neutral, amb acceptació prèvia i voluntaria de les parts, intervindrà per tal d’ajudar la persona consumidora i empresària a trobar solucions negociades i a assolir un acord acceptat per ambdues parts. Amb la mediació de consum, s’intenta solucionar el conflicte.

Per a més informació, l’Oficina del Consumidor del Solsonès enviarà un díptic informatiu de l’arbitratge de consum i un compromís d’ahesió que tutela la Junta Arbitral de Consum de Catalunya per tal que en el cas d’estimar oportú es retorni degudament complimentat i així poder tramitar-lo a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. També si ho prefereixen, es pot trucar a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès 973 482 003, o al correu electrònic tateangrill@solsones.ddl.net.


Logo Junta Arbitral de Consum de Catalunya

Font: Consell Comarcal del Solsonès