dijous, 2 de setembre de 2010

Experts internacionals debatran a Solsona sobre el Pagament dels Serveis Ambientals el proper mes d'octubre

El Pagament dels Serveis Ambientals és una eina per a la gestió i conservació del patrimoni natural, sobretot implantat a Amèrica Llatina

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, juntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i REDIPASA, organitza el Congrés Internacional ‘Els pagaments per serveis ambientals, eines per a la gestió i conservació del patrimoni natural’, a Solsona, del 5 al 7 d’octubre

Aquest congrés té per objectiu debatre sobre el pagament pels serveis ambientals (PSA) a la zona del Mediterrani, a partir d’experiències dutes a terme a la resta d’Europa i a Amèrica Llatina. Es vol valorar la possibilitat d’aplicar-los a Catalunya i a altres zones d’Espanya, Europa i Àfrica.

S’analitzarà l’evolució i les perspectives de les experiències ja existents, sobretot a Amèrica Llatina, fent una revisió comparativa dels mecanismes que compleixin un o més d’un dels principis de PSA a Espanya, i sobretot a Catalunya, (com són les mesures agroambientals, subvencions per a treballs forestals i altres activitats) fent una reflexió sobre la necessitat d’avançar cap a models aplicables tant a nivell nacional com internacional.

Aquest congrés va adreçat a tècnics de centres de recerca, representants de sectors econòmics i empresarials, associacions de propietaris rurals, entitats dedicades a la conservació de la natura, estudiants i tècnics de les institucions públiques.

Per a l’organització d’aquest congrés, es compta amb el suport de la Universitat de Lleida, la Fundación Biodiversidad i la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente.

Més informació: http://psa.ctfc.es/cat/

Font: Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya