dimecres, 29 de setembre de 2010

Els infants de Solsona participaran en la vida pública a través d’un nou consell consultiu


És un dels punts que es votaran en el Ple municipal de demà
A partir d’ara els solsonins de 7 a 12 anys també tindran el seu lloc per debatre a la sala de plens municipal. Amb els objectius de promoure la participació de la mainada en la vida pública de la ciutat, apropar-la als valors de la democràcia, fomentar hàbits dialogants i sensibilitzar els adults sobre els drets de la infància, l’Ajuntament vol crear el Consell d’Infants i Adolescents de Solsona. Aquest és un dels punts de l’ordre del dia del Ple ordinari que se celebra demà, dijous, a les 9 del vespre.

El consistori, segons es recull en el preàmbul del reglament de funcionament d’aquest ens, considera “fonamental” crear un canal de participació d’aquest sector per tal d’enriquir l’activitat municipal en la mesura que l’Ajuntament accedirà a “una via de diàleg permanent amb un col·lectiu que també ha de tenir la capacitat i oportunitat de participar en la vida municipal”.

El Consell d’Infants i Adolescents s’adscriurà a les regidories d’Acció Social, Educació i Participació Ciutadana i tindrà la seu a l’Ajuntament. Es reunirà com a mínim tres vegades l’any i recollirà les demandes i propostes canalitzades a través de bústies col·locades als centres escolars i del correu electrònic del web dels infants (www.infantsdesolsona.cat). Constituiran l’òrgan un representant per aula de cada centre educatiu que cursin tercer, quart, cinquè i sisè de primària, un representant de cada grup municipal i dues persones educadores socials, a més de l’alcalde, que en serà el president.

A banda d’aquest punt, el Ple de demà deliberarà sobre diverses qüestions bàsicament de tràmit. S’adjudicarà definitivament l’obra d’urbanització del carrer de Sant Llorenç a l’empresa Construccions Mangas i Fills; s’aprovarà el document final de l’Agenda 21; es votarà l’aprovació definitiva de la separata del projecte d’urbanització de l’Àrea Residencial Estratègica de la Cabana del Màrtir que ha d’agilitar les obres de la futura escola El Vinyet, i se’n contractaran els treballs d’urbanització.

Així mateix, entre altres punts, es votarà l’acceptació del traspàs per part de l’Ajuntament d’Olius de les competències de sanejament en alta de les aigües residuals del Pi de Sant Just i del polígon industrial, a causa de la gestió de l’estació depuradora, on arriben les aigües d’aquesta zona a través d’un col·lector.

Solsona, 29 de setembre de 2010
Font: Ajuntament de Solsona