dilluns, 27 de setembre de 2010

Conferència “Estudi sobre el consum de drogues a la comarca del Solsonès i Cardona”


Avui dia 27 de setembre a les 18:00h ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de Solsona la conferència que portava  per títol “Estudi sobre el consum de drogues a la comarca del Solsonès i  Cardona”, organitzada per l’Associació Sol del Solsonès, amb una gran afluència de públic assistent.

Primer de tot el president del Sol del  Solsonès ha  mostrat el seu agraïment a les autoritats presents a la taula, Marià Chaure en representació del  Consell Comarcal del Solsonès i David Rodríguez com a batlle de Solsona, a la psicòloga Sílvia Gilibets, al psicòleg Toni Mujal, el qual ha conduït l’estudi  i ha estat el ponent de la conferència, juntament amb la Sílvia Gilibets. També ha parlat una mica de l’estudi que ha dut a terme el Toni Mujal, amb el suport de l’equip tècnic del  Sol del Solsonès i un conjunt de col·laboradors. A continuació ha cedit la paraula a David Rodríguez, el qual, entre altres coses, ha reconegut la gran tasca de sensibilització que està realitzant el Sol del Solsonès.

Després el Toni Mujal i la Sílvia Gilibets han realitzat la ponència. La Sílvia Gilibets ha explicat com es va encarar l’estudi, des de l’obtenció de dades fins a  les conclusions. La mostra és de 254 enquestes, 130 de joves d’entre 12 i 17 anys i 124 de la franja d’entre 18 i 25 anys,  152 eren homes  i  102 eren dones. De la mostra un 92% són persones  del país i un 8% persones estrangeres. 

El Toni a continuat amb la ponència explicant que les drogues més consumides són l’alcohol, el tabac, el cànnabis,  cocaïna, MDMA, speed, al·lucinògens, i èxtasi líquid, de més percentatge a menys percentatge. La informació que reben el s joves sobre les  drogues prové dels amics, de la  tv/radio, professors , internet, etc, de més percentatge a menys. La percepció del grau de perillositat de les drogues per part dels joves és l’alcohol, el tabac, el cànnabis, etc, de menor a major grau de perillositat percebuda. Un fet curiós és si tenir un nivell elevat d’estudis és un factor de protecció per al consum de drogues i el resultat és que una persona amb estudis superiors pot ser que provi les drogues però ho farà sense fer-ne consums abusius. Hi havia una pregunta a les enquestes que demanava  als joves si parlaven amb els pares del tema drogues i el resultat és que mai o quasi mai passa la majoria de vegades.

Les conclusions més importants que s’extreuen de l’estudi són:
  1. No hi ha diferència de consum de drogues entre sexes
  2. La variable territori no és significativa
  3. En els últims cinc anys el consum d’alcohol i tabac no augmenta, el cànnabis i l’speed disminueixen  i  la cocaïna i l’èxtasi augmenten, ja que la cocaïna cada vegada és més accessible.
  4. Els llocs de més consum són: espais d’oci nocturn, locals dels amics, a casa , al carrer.
  5. Sobretot els consums es donen de nit de cap de setmana i de sortint de festa.
  6. El paper importantíssim de la informació en el consum responsable vol dir que com més informació es tingui més responsable serà l’ús que es faci de les drogues.
  7. La impulsivitat guarda relació amb els consum més elevats. Els que més consumeixen són els que menys es saben controlar quan tenen ganes de  fer una cosa perillosa.
  8. Com més diners tenen els joves per sortir de festa més consumeixen.
  9. Per consumir drogues més cares es necessita un treball remunerat.
  10. El tabac i l’alcohol són drogues percebudes com  molt menys perilloses que les altres.
Marià Chaure ha tancat l’acte tot dient, entre altres coses, que la família és l’element clau de la societat,  que hi ha una crisi de valors que es transmet als joves   i que potser hauria d’haver-hi un debat sobre l’estat del benestar , que sembla que falla.