dimarts, 31 d’agost de 2010

S'espera que la campanya de bolets 2010 serà lleugerament millor que la mitjana dels darrers 15 anys, segons el CTFC

La campanya s'ha avançat gràcies a les tempestes de finals de juliol i principis d'agost

Tenint en compte els models matemàtics de producció de bolets desenvolupats pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a partir del mostreig micològic de parcel·les distribuïdes pels boscos catalans i de la informació meteorològica recollida en cadascuna de les parcel·les en els darrers 15 anys, s’espera que la campanya 2010 sigui lleugerament millor que la mitjana dels darrers 15 anys, principalment a les comarques de la Catalunya central, amb una producció de 55 a 70 kg/ha de bolets (incloent les que no són comestibles), una xifra lleugerament inferior a la campanya de l’any passat (90 kg/ha). Com a referència, podem dir que les pinedes catalanes produeixen de mitjana 44 kg/ha de bolets a l’any.

La predicció de la producció a nivell d’espècie és més difícil de fer, ja que els requeriments de cada espècie són més específics. En el cas dels rovellons, la variable que més influeix és les precipitacions dels mesos de setembre i octubre. Per tant, la producció dependrà principalment de si plou o no durant aquests mesos. Tenint en compte les prediccions climàtiques, aquesta temporada es preveu una producció de 3 a 5 kg de rovellons per hectàrea.

Les tempestes de finals de juliol i principis d’agost, sumades a les temperatures moderadament més baixes del què és normal en algunes comarques a principis de mes han provocat un avançament en la campanya s’han trobat els primers bolets en algunes comarques de Catalunya. No obstant això, cal tenir en compte que les elevades temperatures que hem tingut els darrers dies i la manca de precipitacions poden paralitzar o retardar la fructificació dels bolets.

Si aquest avançament en la fructificació de bolets es traduirà en una bona campanya només es podrà saber a final de campanya, quan es compari la producció d'enguany amb la de temporades anteriors. Cal tenir present que la producció i la diversitat de bolets silvestres està estretament relacionada amb els factors ambientals que han passat durant els mesos anteriors, propers a l’inici de la campanya (principalment agost i setembre) i als mesos de plena producció (octubre i novembre).

La producció pot veure’s reduïda o posposada si l’estiu i la tardor són molt secs, i també es pot modificar el moment i la localització de la fructificació dels fongs. Al contrari, si hi ha tempestes freqüents durant l’estiu i precipitacions constants durant la tardor que poden avançar i afavorir la fructificació dels bolets. No obstant això, hi ha molts més factors que condicionen la fructificació, com la humitat, el vent o la temperatura, entre d’altres.

Cal considerar que les estimacions de les produccions que s’indiquen són mitjanes calculades de manera que s’ha tingut en compte la variabilitat de la producció de bolets que hi ha entre els diferents tipus de boscos, i la disponibilitat d’aigua que hi haurà durant la campanya de bolets (setembre, octubre i novembre), de manera que la predicció està condicionada a què es compleixin les prediccions climàtiques a llarg termini, obtingudes del National Centers for Environmental Prediction.

30 d'agost de 2010