dimecres, 2 de juny de 2010

Tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya participen en el treball de camp específic per ampliar el coneixement de la biodiversitat

El Departament de Medi Ambient i Habitatge organitza aquestes jornades innovadores a Catalunya que s’emmarquen en l’Any Internacional de la Biodiversitat

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha organitzat des d’ahir i fins al 4 de juny les 1es Jornades de Prospecció Biològica de Catalunya. És un tipus especial de treball de camp on un grup de científics porten a terme un inventari biològic intensiu. L’objectiu del treball és identificar el màxim nombre d’espècies de fauna i flora d’una zona determinada i contribuir així a augmentar i avaluar el coneixement de la biodiversitat d’aquest àmbit territorial escollit de les comarques del Solsonès o la Segarra.

A les jornades, organitzades amb la col•laboració de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBIO), hi participen una quarantena de científics especialistes de tots els grups taxonòmics que s’instal•len en un centre logístic i base del treball de camp, anàlisi i processat de les dades. Aquest treball és una manera de contribuir al coneixement científic d’un àmbit i alhora promoure i difondre la biodiversitat.

Aquesta és la primera vegada que la Direcció General de Medi Natural organitza el que es coneix internacionalment i tècnicament com un Bioblitz. L’organització d’aquest treball de camp s’emmarca dins l’àmbit de l’Any Internacional de la Biodiversitat. A més de l’objectiu general d’incrementar el coneixement sobre la biodiversitat, l’elecció de l’indret específic on tindrà lloc aquest treball de camp correspon a les zones de Catalunya de les quals es disposa de menys dades sobre biodiversitat, d’acord amb les observacions enregistrades al Banc de Dades de Biodiversitat (BDBC), amb 224 i 216 citacions d’espècies respectivament. Es tracta de dues zones ubicades entre les valls de Cardona-Solsona i Calaf-Torà que es corresponen amb dues zones de mostreig de 10 km de costat cadascuna. Totes les dades recopilades s’introduiran al BDBC i serviran per enriquir el coneixement biològic d’aquest àmbit territorial.

Font: CTFC