dijous, 3 de juny de 2010

Jacobinisme ferroviari, Josep Loste

L’estat del món, desprès de la Xina, que té més quilometres ( en construcció i en servei ) de línies de tren d’alta velocitat és l’Estat espanyol. I, és clar, aquesta inversió tan antieconòmica s’ha portat a terme amb una mentalitat molt centralista, allò que s’anomena, com les carreteres, la concepció radial: Madrid quilòmetre zero, tot oblidant zones tan vitals com és l’eix mediterrani. L’Estat espanyol ha fet un dispendi de 50 000 milions en projectes, la gran majoria, totalment erms. Això només es podria definir com el súmmum del jacobinisme ferroviària. Però compte, ni el país del jacobinisme per excel·lent no ha comès aquestes bestieses tan remarcables. Efectivament, l’Estat francès, com a país centralista per antonomàsia, ha sabut ser més intel·ligent i, sobretot, ha planificat millor una inversió en transport públic ferroviari, tenint molt més en compte els usuaris del tren. Davant d’aquesta nefasta planificació, les conseqüències són esgarrifoses per a tots. D’aquesta manera, s’han polit unes inversions públiques que eren necessàries en altres àmbits i, el pitjor de tot, no han blindat el tren convencional, el tren bàsic del dia a dia, per a les necessitats bàsiques de les persones de carn i ossos.

Josep Loste