dijous, 27 de maig de 2010

EL CTFC DEBATRÀ SOBRE EL PAGAMENT PELS SERVEIS AMBIENTALS DEL 5 AL 7 D’OCTUBRE, A SOLSONA

Juntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural I Marí s’està organitzant un congrés internacional.

El pagament pels serveis ambientals és una eina per a la gestió i conservació del patrimoni natural.

Aquest congrés té per objectiu el debat sobre el pagament pels serveis ambientals (PSA) a la zona del Mediterrani, a partir d’experiències dutes a terme a la resta d’Europa i a Amèrica Llatina. Es vol valorar la possibilitat d’aplicar-los a Catalunya i altres zones d’Espanya, Europa i Àfrica.

S’analitzarà l’evolució i les perspectives de les experiències ja existents, sobretot a Amèrica llatina, fent una revisió comparativa dels mecanismes que compleixin un o mes d’un dels principis de PSA a Espanya, i sobretot a Catalunya, (com són les mesures agroambientals, subvencions per a treballs forestals i altres activitats), i fent una reflexió sobre la necessitat d’avançar cap a models aplicables tant a nivell nacional (per exemple, a través de polítiques d’Estat) com internacional (com són els mecanismes REDD+ per a la cooperació internacional ambiental).

Aquest congrés va adreçat a tècnics de centres de recerca, representants de sectors econòmics i empresarials, associacions de propietaris rurals, entitats dedicades a la conservació de la natura, estudiants i tècnics de les institucions públiques.

Per a l’organització d’aquest congrés, es compta amb el suport de la Red Iberoamericana de Pago por Servicios Ambientales (REDIPASA), la Fundación Biodiversidad, i la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente.