dijous, 27 de maig de 2010

El Consell Comarcal del Solsonès s’adhereix a la Xarxa Compra Reciclat

És el primer Consell Comarcal de la província de Lleida que s’adhereix a la xarxa i s’implica en el Programa de Compra Sostenible de la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

El Consell Comarcal del Solsonès s’ha compromès a augmentar l’adquisició de productes reciclats i reciclables adherint-se a la Xarxa Compra Reciclat, una iniciativa del Centre Català de Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya. D’aquesta manera, esdevé el primer Consell Comarcal de les comarques de Lleida en incorporar-se a la Xarxa. Aquest és el pas previ a la utilització dels serveis que ofereix el Programa de Foment de la Compra Sostenible de la Diputació de Lleida, fruit d’un conveni de col•laboració entre la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A través d’aquest programa, el Consell Comarcal rebrà assessorament tècnic per a incorporar criteris ambientals en la compra de productes de tot tipus i contribuirà així a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Actualment, es calcula que la contractació pública representa un 14-16% del PIB de la Unió Europea, el que té una gran incidència a l’hora de moure el mercat cap a productes més ecològics i eficients des d’un punt de vista energètic, afavorint així la reducció de CO2. A través d’aquesta demanda de productes més sostenibles, es pretén generar un efecte multiplicador que fomenti la innovació i l’adaptació als nous requeriments ambientals per part de les empreses locals, facilitant la transició cap a una economia verda. El Consell Comarcal del Solsonès, en una primera fase, treballarà per ambientalitzar el següents grups de productes i serveis: paper i material d’oficina, equipaments informàtics, mobiliari i servei de neteja.

Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Solsonès vol donar exemple i animar així als ciutadans a prendre decisions de consum diàries que tinguin un menor impacte mediambiental. Segons el vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès, Albert Muntada “és d’esperar que aquest procés de canvi es vagi estenent progressivament a les empreses locals i a la ciutadania, contribuint a generar municipis amb una economia baixa en carboni i a la creació de llocs de treball “verds”.