dimecres, 3 de març de 2010

Prop d’un centenar de ciutadans participen activament en l’elaboració de l’Agenda 21

03/03/2010

Aquesta setmana finalitzen els grups de discussió dins el procés participatiu

Prop d’un centenar de solsonins han pres part des del gener en els tallers participatius organitzats per a l’elaboració de l’Agenda 21 de Solsona. Aquesta setmana finalitzen els grups de discussió, que s’han reunit per perfils en una quinzena de sessions. L’equip redactor del projecte sintetitzarà la informació recollida en la Diagnosi Ambiental Participativa, que es presentarà pròximament.

A través d’aquests tallers s’ha sondejat l’opinió de diversos sectors de la població solsonina en qüestions vinculades, directament o indirecta, al medi ambient. Entre altres temes, s’ha posat sobre la taula les mancances del municipi en els àmbits de la gestió de l’aigua, els residus i l’energia; els espais verds; la mobilitat; els camins i accessos; la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, l’educació ambiental i el coneixement del territori. També s’ha debatut la manera com les diferents activitats econòmiques incorporen criteris ambientals i les dificultats amb què topen per fer-ho.

A fi d’obtenir una diagnosi el més acurada possible a partir d’un ventall d’opinions el màxim de representatiu de la societat solsonina, s’ha convidat a participar en els grups de discussió representants de les associacions de veïns; entitats esportives, culturals i de joventut; habitants del Vinyet; gent gran; dones; nouvinguts; representants sector educatiu i alumnes de secundària; el comerç, l’artesania i el turisme; els sectors primari, industrial i de la construcció; tècnics vinculats als serveis municipals i tècnics dels àmbits agrari i ramader, així com persones o associacions especialment sensibilitzades amb el medi ambient.

Última fase participativa: tallers de propostes

Aquesta fase dels treballs s’emmarca en el procés de participació ciutadana que es va iniciar l’estiu passat, amb la realització d’entrevistes a representants polítics, tècnics i agents econòmics i socials. Paral·lelament, l’equip tècnic del projecte està duent a terme el tractament de la informació recollida per sintetitzar-la en la Diagnosi Ambiental Participativa. L’última fase del procés participatiu tindrà lloc properament amb la realització de tallers de propostes amb la finalitat de consensuar possibles accions.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Fraxanet, celebra “l’excel·lent resposta de la ciutadania convocada” per contribuir a elaborar aquesta eina de planificació estratègica del desenvolupament local. Per a Fraxanet, “l’inici de l’Agenda 21 ha tingut poca visibilitat, perquè s’ha fet molta feina de despatx”, però mitjançant les primeres fases del procés participatiu “s’ha recollit un volum d’informació important, que permetrà començar amb bon peu els tallers de propostes”, a partir dels quals “es començaran a veure les concrecions del projecte”.

El responsable municipal de l’Agenda 21 també fa una crida a la ciutadania perquè assisteixi als tallers que falten. Segons ell, aquest projecte aconseguirà dibuixar un full de ruta per als propers anys ajustat a les necessitats de Solsona “en la mesura que tots siguem capaços d’aprofitar l’oportunitat de fer-hi aportacions”.

Font: Ajuntament de Solsona