dimarts, 2 de març de 2010

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA QUALIFICA’T A LA COMARCA DEL SOLSONÈS

Dijous passat, 25 de febrer, el coordinador territorial de la Catalunya Central d’Ensenyaments Professionals del Departament d’Educació, Antoni Cornudella, va presentar a la seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya el programa “Qualifica’t”.
A la presentació hi van assistir representants dels Centres Educatius del Solsonès, del Consell Comarcal del Solsonès, de l’ajuntament de Solsona, de l’oficina de Treball de Solsona (OTG), sindicats, persones representants del teixit empresarial de la comarca i del CTFC.
El programa Qualifica’t està pensat perquè les persones i les empreses trobin l’orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s’adapta a les seves necessitats.
Els tres àmbits d’acció del programa són:
- L’oferta de formació a col•lectius singulars.
- La validació de formació impartida per empreses o entitats.
- La validació de l’experiència laboral.
Totes les persones que participen en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d’accés, per a l’obtenció d’un títol de formació professional.
Per a portar a terme el programa "Qualifica't", el Departament d'Educació ha publicat les instruccions que desenvolupen l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental "Qualifica't" en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre la convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010.