dimecres, 17 de març de 2010

NOUS CURSOS ADREÇATS PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ, AL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA

Els cursos, subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, començaran a l’abril

Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), es presenta una oferta formativa estructurada en plans formatius. Cada pla formatiu engloba diferents accions formatives d’una mateixa temàtica, de manera que l’alumne interessat/da a participar, pugui escollir el curs que més s’adequa als seus coneixements i a les seves necessitats.
En total, s’ofereixen onze cursos, en temàtiques forestals, d’informació i comunicació, de cures auxiliars i d’assistència social, que es duran a terme d’abril a desembre.

La relació dels cursos és:
• Treballador/a forestal
• Introducció a l’anglès ( 2 cursos)
• Fonètica i expressions angleses (2 cursos)
• Processadors de textos, fulls de càlcul i iniciació a Internet
• Bases de dades i presentacions gràfiques
• Auxiliar d’infermeria en geriatria
• Atenció especialitzada en malalts d’alheimer
• Monitor d’educació ambiental (2 cursos, un a Solsona i un a Lleida)

Més informació al CTFC 973 48 17 52, o a través de l’adreça formacio@ctfc.cat