dimecres, 3 de març de 2010

L’INSTITUT “FRANCESC RIBALTA” SEU DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

L’Institut“Francesc Ribalta” acollirà, per segona vegada aquest present curs 2009-2010, la realització de les proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior.

Totes aquelles persones que es volen presentar a aquestes proves no tenen la necessitat de desplaçar-se a Manresa, Tàrrega…

Els exàmens, que són els mateixos per a tot Catalunya, es realitzaran el dia 5 de maig de 2010, per als cicles formatius de grau mitjà, i els dies 7 i 12 de maig de 2010, per als cicles formatius de grau superior.

La inscripció, del 9 al 23 de març, es fa de manera telemàtica (www.gencat.cat/educacio), però l’aspirant ha de presentar la documentació requerida davant la comissió avaluadora (mes d’abril). Aquesta comissió avaluadora, formada per un professor de cada especialitat, és l’encarregada de la correcció de les proves, segons els criteris facilitats pel Departament d’Educació a tots els centres que són seu de les proves.

Els certificats de superació de les proves els expedirà l’Institut i també s’hauran de recollir al mateix centre, que romandrà com a seu de les dades d’aquestes proves, la qual cosa facilitarà l’obtenció de qualsevol document en qualsevol moment.

Els alumnes que enguany estan realitzant el curs pont a l’Institut han valorat molt positivament que, un any més, l’Institut sigui una de les seus de les proves d’accés per la comoditat que representa, tant a l’hora de presentar-se als exàmens, com a l’hora de realitzar diversos tràmits administratius.

Esperem que enguany les proves vagin tan bé com van anar el curs passat.

L’Institut Francesc Ribalta es posa a la disposició de tothom per a resoldre qualsevol dubte o donar qualsevol informació relacionada amb aquest procés.