dimecres, 10 de març de 2010

Com assegurar la conservació de la biodiversitat a Europa

Investigadors de tot Europa es reuneixen a Barcelona en el marc del projecte europeu SCALES per discutir com es poden mitigar les amenaces que afecten la biodiversitat en el vell continent.
La societat actual reconeix, de manera àmplia i unívoca, que la biodiversitat proporciona uns serveis que resulten bàsics pel seu desenvolupament. Aquest reconeixement ha desembocat en el disseny i la implementació d’esforços encaminats a mitigar la pèrdua de biodiversitat que han experimentat els sistemes naturals, de manera especialment marcada, en els darrers decennis. Però la complexitat de les relacions ecològiques i de les realitats administratives on s’apliquen aquestes mesures, en fa difícil la seva implementació.

El canvi climàtic, les espècies invasores o la transformació dels hàbitats són processos que, tot i que afecten localment les espècies i els seus hàbitats, tenen la seva arrel en decisions que es prenen a nivells administratius superiors (nacionals, continentals o, fins i tot, globals). El projecte SCALES que agrupa una vintena de centres de recerca Europeus, pretén millorar la integració dels impactes predits per a totes aquestes amenaces a la biodiversitat en els diferents nivells administratius en els quals Europa ha organitzat la seva política ambiental. Aquest repte és ambiciós però molt necessari, ja que només un reconeixement de la necessitat d’un millor ajust entre les escales espacials a les que actuen els processos ecològics i a les que ho fan els instruments polítics i legals que els legislen, possibilitaran poder seguir gaudint dels serveis ambientals que la riquesa natural proporciona a la societat.

El projecte SCALES es reuneix entre els dies 8 i 11 de març a Barcelona l’any 2010, any declarat per les Nacions Unides com l’Any de la Biodiversitat. La Unió Europea va dissenyar, als anys 90, una estratègia conjunta per aturar la pèrdua de biodiversitat abans d’aquesta data, l’any 2010. En aquestes moments s’està preparant una gran avaluació ambiental europea que informarà sobre com s’han assolit els seus objectius, en quina mesura aquesta estratègia ha funcionat i quins han de ser els passos a seguir. El projecte SCALES incidirà en aquesta previsió de futur, amb actuacions concretes per part de tots els actors del sector mediambiental, des de les petites associacions locals fins a les administracions nacionals.

A nivell català, els esforços de centres de recerca com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), institució integrant del consorci internacional del projecte SCALES, i de les diferents administracions com el Departament de Medi Ambient i Habitatge, es comencen a centrar en una millor articulació de les prioritats de conservació. Mitjançant l’execució de projectes de recerca i transferència, els investigadors del CTFC desenvolupen eines que permeten millorar la identificació dels elements on s’han de centrar els recursos destinats a la conservació de la biodiversitat, amb una perspectiva que té en compte, no només els espais on s’aplica la gestió, sinó els diferents nivells administratius nacionals i europeus que hi tenen competències en política ambiental. Aquesta millor priorització dels objectius de conservació, juntament amb la incorporació de criteris ambientals en polítiques sectorials, ha de permetre gaudir de manera sostenible dels serveis ambientals que proveeix la biodiversitat.