dimecres, 3 de març de 2010

CINQUENA REUNIÓ INTERNACIONAL PER CREAR UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓ ESTÀNDARD EUROPEU EN L'ÚS I MANEIG DE LA MOTOSERRA

La reunió es farà la setmana vinent, els dies 11 i 12 de març, al centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) juntament amb altres centres de formació, associacions d’empresaris, propietaris forestals, sindicats, etc., d’un total de 15 països (Holanda, Bèlgica, Gran Bretanya, Espanya, Dinamarca, Suècia, França, Romania, Alemanya, Eslovènia, Eslovàquia, Itàlia, Finlàndia, Escòcia i Suïssa), s’està treballant des del juny de 2008 en una proposta de creació d’un sistema de Certificació Estàndard Europeu per als professionals del sector forestal. Actualment, no existeix a nivell europeu un sistema per valorar les competències de les persones que fan treballs amb la motoserra.

La formació en l’ús de la motoserra i les competències professionals que es requereixen als i a les motoserristes són diferents a cada país. Cadascun presenta uns requeriments específics i demana unes competències professionals diferents. S’han analitzat i comparat els programes de formació dels diferents països europeus participants, i no existeix una formació a nivell europeu estàndard, sobre l’ús de la motoserra i les competències professionals que han de tenir els treballadors i treballadores del sector.

La finalitat és establir uns estàndards de formació de l’ús de la motoserra i un certificat de qualificació professional europeu que acrediti les competències de les persones treballadores del sector forestal i l’arboricultura, comú a tot Europa. Per tal de crear aquest sistema de Certificació Estàndard Europeu per als i per a les professionals del sector forestal i l’arboricultura és molt important que el màxim d’entitats representatives del sector forestal català i/o espanyol, implicades directament o indirecta en la qualificació dels treballadors i treballadores d’aquest sector participin en aquest debat.

Les jornades estan obertes a les entitats que desitgin participar-hi, sempre i quan s’hagin inscrit prèviament a formacioctfc@ctfc.cat