dijous, 18 de febrer de 2010

Associació de Col•leccionistes de Plaques de Cava del Solsonès: Assemblea General Ordinària

L’ A.C.P. del Solsonès convoca a tots els seus socis a l’Assemblea General Ordinària, que es farà a la sala nº 13 del Casal de Cultura, situada al Passeig Pare Claret nº 1 de Solsona, el proper divendres dia 26 de febrer de 2010, a les 21,00 hores en primera convocatòria i a les 21,30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

Lectura i aprobació de l’acta anterior.
Memòria de les activitats de l’any 2009.
Resultat dels comptes al tancament de l’exercici 2009.
Precs i preguntes.