diumenge, 31 de gener de 2010

La població solsonina s’estanca per segon any consecutiu per sota dels 9.500 habitants

29/01/2010

Tot i això, el creixement vegetatiu és positiu amb 123 nounats

A 1 de gener de 2010 s’ha confirmat la tendència demogràfica de Solsona apuntada l’any passat, l’estancament de la població, amb un total de 9.433 habitants empadronats, que representen un 0,7 per cent menys respecte el 2009. Aquesta dada contrasta amb el creixement ininterromput que va experimentar la ciutat durant vint anys.

És significativa la diferència en el nombre de baixes masculines del de femenines, ja que hi ha 59 homes menys, mentre que el col·lectiu de dones només s’ha reduït en una dotzena. Així mateix, destaca el fet que el creixement vegetatiu continuï sent positiu, amb 123 nounats registrats, i que les altes per canvi de domicili siguin un 10 per cent inferiors a les baixes pel mateix factor. D’altra banda, continuen havent més altes per l’empadronament de nouvinguts que baixes per trasllats a l’estranger –concretament, 32 més.

La població nouvinguda també es manté estable respecte l’any anterior i en aquests moments consten en el padró un total de 1.808 immigrants, que representen el 19,17 per cent del total d’habitants solsonins. El col·lectiu majoritari, que representa el 51 per cent dels immigrants, continua sent el marroquí (921 persones), amb un lleuger increment en 17 ciutadans, mentre que el segon grup, de nacionalitat romanesa, ha disminuït en 25 persones (386).

Quant a la informació que posa de manifest la piràmide d’edats del padró municipal, cal remarcar que el nucli antic presenta un envelliment superior al de la mitjana del municipi, ja que la població amb més de 65 anys representa el 18,86 per cent, mentre que la mitjana és del 16,24 per cent. Pel que fa als estrangers, el 50 per cent dels ciutadans tenen edats compreses entre la franja dels 20 als 40 anys, una xifra pràcticament vint punts superior a la població autòctona.

Font: Ajuntament de Solsona