dimarts, 17 de novembre de 2009

VI CONCURS LITERARI DE RELATS CURTS ESCRIT PER DONES

Bases del concurs:

1- Aquest concurs s’adreça únicament a dones de totes les edats
2- El tema del relat es lliure
3- Les obres presentades podran ser escrites en llengua catalana o castellana
4- Cada autora podrà concursar-hi amb un únic treball
5- S’hauran de lliurar 5 copies de l’obra a l’adreça que indicarem (a la portada es farà constar el títol de l’obra i l’edat de l’autora), mecanografiades a doble espai i per una sola cara, en paper DIN-4, cos de lletra 12 i amb una extensió mínima de 4 fulls i màxima de 10 fulls. També s’enviarà una copia per e-mail a la següent adreça: associaciodonessolsones@gmail.com
6- A dins un sobre es faran constar clarament el nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon de l’autora.
7- Els originals s’hauran d’adreçar a: Associació de Dones del Solsonès, Casal de cultura, bústia num. 19 , 25280 Solsona (Lleida)
8- El termini d’admissió d’originals serà l' 1 de febrer de 2010.
9- Totes les obres presentades hauran de ser inèdites i no seran tingudes en compte les obres premiades en altres concursos. Així mateix, la presentació d’una obra comporta que l’autora no té compromesos els drets d’edició i que l’obra no ha estat presentada a cap altre premi o certamen pendent d’adjudicació.
10- El jurat d’aquest premi estarà format per dues persones de l’Associació de Dones del Solsonès i tres persones de l’àmbit cultural i acadèmic de la comarca del Solsonès
11- El premi d’aquest concurs serà un record del certamen i la publicació dels relats guanyadors en un llibre editat per l’Associació de Dones del Solsonès.
12- L’acte de proclamació de les guanyadores dels premis d’aquest concurs s’anunciarà oportunament més endavant
13- La presentació dels originals suposa l’acceptació integra d’aquestes bases i condicions generals, així com els drets i obligacions que se’n deriven. Sense prejudici de la propietat intel·lectual de l’autora, els drets de la publicació dels treballs premiats correspondran a l’Associació de Dones del Solsonès, la qual podrà reproduir-los fent-hi constar el nom de l’autora