dijous, 26 de novembre de 2009

Solsona es compromet a assolir el nivell zero de víctimes en accidents de trànsit

26/11/2009

El 2010 l’Ajuntament ampliarà la senyalització i durà a terme campanyes de prevenció i més controls a la xarxa urbana

L’objectiu de la regidoria de Governació de Solsona és mantenir el baix grau de sinistralitat i assolir el nivell zero de víctimes mortals en accidents de trànsit dins el municipi en un termini de tres anys. Amb aquesta màxima, comença a implementar el Pla local de seguretat viària, elaborat pel Servei Català de Trànsit i presentat públicament aquesta tarda pel director d’aquest organisme de la Generalitat, Josep Pérez Moya, l’alcalde accidental, Martí Abella, el regidor de Governació, Josep Caelles, i el caporal de la Policia Local, Marià Vendrell.

El Pla local de seguretat viària, fruit d’un conveni rubricat per l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit (SCT) el mes de març, conté una diagnosi sobre la mobilitat viària de Solsona i la seva evolució entre els anys 2006 i 2008, i proposa un conjunt de mesures per millorar la seguretat a les vies urbanes. Entre les prioritats que es planteja desenvolupar els propers tres anys hi ha l’adopció de mesures de control del trànsit i la velocitat per part de la Policia Local; la construcció de nous passos de vianants elevats; la promoció de l’ús de la bicicleta, i l’aplicació de solucions concretes per resoldre les problemàtiques viàries que tenen associades algunes interseccions.

Els punts més conflictius detectats per aquest estudi i pels quals es proposen unes mesures específiques són la cruïlla de l’avinguda del Cardenal Tarancón amb la carretera de Torà; la plaça d’Antoni Guitart i el portal de Llobera, la intersecció de la Pujada del Seminari amb l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre i la de la carretera de Bassella amb el carrer del Vall Fred. Així mateix, el SCT planteja la idoneïtat de convertir diversos vials de doble sentit de circulació en carrers unidireccionals.

Josep Caelles ha destacat en la presentació pública d’aquest treball que l’Ajuntament ja ha començat incidir en alguns d’aquests aspectes per millorar la seguretat del vianant, que, “en definitiva, reverteix en la millora de la qualitat de vida ciutadana”. Entre els exemples que ha exposat hi ha la supressió d’aquelles places d’aparcament que redueixen la visibilitat en els passos de vianants; la implantació dels camins segurs per anar a peu a les escoles de primària, la construcció d’alguns passos de vianants elevats i la implantació de pilones.

Properament, com ja es va anunciar fa unes setmanes, s’implementarà una nova ordenació de la mobilitat viària en el sector sud del nucli urbà, que passa per la conversió de diversos carrers en vies de sentit únic. Un d’aquests carrers serà, precisament, la Pujada del Seminari, per la qual només es podrà circular en sentit ascendent. D’aquesta manera, s’evitarà la problemàtica que representa sovint la cruïlla amb l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre.

Prioritat invertida al nucli antic

El responsable municipal de Governació també ha aprofitat l’ocasió per anunciar que a partir del gener es declararà el nucli antic zona de preferència per als vianants, altrament coneguda com a espai de prioritat invertida. “Volem que el vianant sigui el propietari de la mobilitat al carrer”, ha sentenciat Josep Caelles. Així mateix, durant el 2010 el consistori incidirà en la millora de la seguretat viària al conjunt del nucli urbà amb la instal·lació de nova senyalització, la realització de campanyes de prevenció i l’ampliació dels controls que duu a terme la Policia Local.

Aposta pels passos de vianants elevats

Igualment, Martí Abella, regidor d’Urbanisme, ha avançat avui que entre els projecte que el consistori finançarà amb la propera convocatòria del Fons estatal d’inversió local (FEIL), per al proper exercici, hi ha la previsió d’incloure-hi la creació de nous passos de vianants elevats. Amb aquesta acció es pretén incidir en dos aspectes, d’una banda, en la seguretat dels ciutadans que es desplacen a peu i, de l’altra, en la supressió de barreres arquitectòniques.

Entre les dades de la diagnosi que recull el Pla local de seguretat viària elaborat pel SCT, en destaca especialment la que posa de manifest que en tres anys, entre el 2006 i el 2008, es va registrar un 45 per cent menys d’accidents amb víctimes, fet que representa una mitjana d’1,2 accidents amb víctimes per cada 1.000 habitants, una xifra un punt percentual inferior a la mitjana catalana.

Segons l’anàlisi de Caelles, els factors que han contribuït a assolir aquest resultat han estat l’eliminació de punts conflictius en zones d’aparcament; la definició d’espais per a vianants; la construcció de passos elevats i rotondes, i l’eficàcia policial, a més de la conscienciació ciutadana, tant dels vianants com dels conductors. “Però no podem abaixar la guàrdia, cal continuar incidint en tots aquests aspectes i també treballar en l’educació vial a les escoles”.

‘Un plantejament més modern i eficaç’

“Cal fer un plantejament viari més modern i eficaç per a Solsona”, ha reconegut el regidor de Governació, atès l’elevat índex de motorització del municipi, de 781,7 vehicles per 1.000 habitants –significativament més elevat que la mitjana de Catalunya–, mentre que l’estructura viària s’ha mantingut pràcticament igual els darrers deu anys.

Josep Pérez Moya s’ha mostrat plenament convençut que amb aquest Pla “Solsona millorarà la mobilitat i la seguretat”, ja que aquest estudi “és un instrument útil per fer front a la sinistralitat en l’àmbit urbà i per posar unes eines sobre la taula per dissenyar un model viari adequat a cada població”. A més, el director del Servei Català de Trànsit considera que “pot afavorir una reflexió col·lectiva sobre el model de mobilitat que necessita la ciutat”.

Tot i que el Pla local de seguretat viària ha estat encarregat pel SCT a un despatx d’enginyeria, Pérez Moya ha subratllat l’”elevat grau de complicitat” que s’ha generat amb els responsables i tècnics municipals per tal que la proposta fos “el més rigorosa i ajustada possible a les necessitats que plantegen les peculiaritats de la trama urbana solsonina”.

Un dels passos més immediats i que el consistori ja ha fet és l'assignació a un agent de la Policia Local de les tasques de seguiment i avaluació del desplegament d'aquest projecte, amb el qual "hi ha la voluntat de posar al dia la ciutat en matèria de mobilitat".

Font: Ajuntament de Solsona