dijous, 12 de novembre de 2009

Solsona duu a terme una campanya de desratització a la xarxa de clavegueram


Solsona, 12 de novembre de 2009

Avui comença el tractament, que durarà un any, a càrrec d’una empresa

Aquest matí ha començat una campanya de desratització a la xarxa de clavegueram de Solsona amb un tractament que s’avaluarà durant un any. El consistori ha contractat per primera vegada una empresa externa, Raesgra, per prevenir i controlar les plagues de rates. El procés plaguicida s’aplicarà a tot el nucli urbà, però s’intensificarà a la zona de la ribera.

La desratització consisteix en l’anàlisi dels punts crítics de control, l’aplicació del tractament mitjançant la col•locació d’esquers rodenticides aixecant les tapes de claveguera, que es farà quatre vegades l’any –les properes actuacions es duran a terme al febrer, el maig i l’agost de l’any que ve–, i l’auditoria o comprovació del funcionament de les mesures correctores. Aquesta campanya té un cost de 1.680 euros.

Font: Ajuntament de Solsona