dimecres, 4 de novembre de 2009

S’incrementa en un 32% l’ús de la deixalleria municipal de Solsona

04/11/2009

Per contra, es redueix en més de 37% l’abandonament de residus a la porta de les instal·lacions

Entre els mesos de gener i setembre de 2009 s’han registrat un total de 4.064 entrades a la deixalleria municipal de Solsona, una xifra que representa un increment del 31,7 per cent respecte el mateix període de l’any passat. Així mateix, hi ha hagut un 37,25 per cent menys d’abandonaments de residus a la porta de les instal·lacions.

La regidoria de Medi Ambient atribueix aquestes tendències, que reflecteixen un ús més eficient de la planta, a les obres de condicionament de les instal·lacions, inaugurades el mes de juny de l’any passat, i la campanya de difusió paral·lela que es va dur a terme des de l’Ajuntament i la Fundació Volem Feina, encarregada de la gestió.

Les entrades que hi fan els particulars han passat de 1.858 de gener a setembre de 2008 a 2.477 el mateix període del 2009, fet que suposa un augment del 33,3 per cent, i un increment del 73,7 per cent respecte del 2007. Aquestes diferències encara s’accentuen més en l’àmbit dels grans generadors de residus, com comerços i oficines. En aquest cas, la deixalleria ha registrat els primers nou mesos de l’any un total de 1.218 entrades, un 51,5 més que el 2008 i un 112,56 per cent més respecte el 2007.

Part de les obres que es van dur a terme l’any passat van consistir a facilitar l’ús de la planta per part dels usuaris a partir de la senyalització interior de cada espai. Els treballs també van comportar l’ampliació de la zona de recollida de residus en 400 metres quadrats, l’eixamplament de l’espai cobert per a treballs de desballestament, l’obertura de dos accessos per a cotxes i vehicles pesants, així com l’adquisició de contenidors de més capacitat i d’un contenidor autocompactador. Aquestes actuacions van tenir un cost de 193.000 euros, per al qual el consistori va rebre una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.


Projecte d’educació ambiental

D’altra banda durant aquest curs es durà a terme un projecte d’educació ambiental impulsat per la regidoria de Medi Ambient amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Solsonès. Hi participaran uns 400 alumnes de tercer a sisè de primària de les escoles Setelsis, Arrels i la ZER del Solsonès. L’activitat formativa començarà en una illa de contenidors de la via pública i continuarà amb un taller a la deixalleria, acompanyat de material didàctic.

Aquestes instal·lacions municipals, ubicades al polígon de la Vinya del Teuler, a la partida de Sant Honorat, estan obertes al públic els dilluns de 10 a 1 i de 4 a 6, i de dimarts a dissabte, de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7. Els residus han de ser dipositats directament pels usuaris i de manera selectiva als contenidors específics. El seu ús és gratuït.

A la deixalleria s’hi poden portar residus especials, com vernissos, dissolvents, fluorescents, bombetes, piles o aparells electrònics, i residus que es poden valoritzar, com aparells voluminosos, caixes de cartró, olis de cuina, ampolles de cava, ferralla electrònica, envasos, fusta i restes de poda, entre d’altres.

Els usuaris han de dipositar ells mateixos a cada contenidor

que pertoqui el residu que porten a la planta

Font: Ajuntament de Solsona