dijous, 19 de novembre de 2009

L’Ajuntament treu a concurs una plaça de vigilant per al Museu Diocesà i Comarcal


La Junta de Govern Local de Solsona ha aprovat aquesta setmana treure a concurs una plaça de vigilant per treballar al Museu Diocesà i Comarcal. El concurs lliure és per a la contractació laboral per al 80 per cent de la jornada, distribuïda de dimarts a diumenge, i durada determinada.

Es valorarà que la persona aspirant a aquest lloc de treball tingui coneixements bàsics d’informàtica i d’història de l’art i formació relacionada amb les tasques que caldrà realitzar, així com també experiència en l’atenció al públic. Es requereix disposar del nivell d’estudis equivalent a l’ESO. El procés de selecció consistirà en una valoració de mèrits a partir del currículum dels candidats, una prova de coneixements lingüístics i una entrevista personal.

Les persones interessades poden presentar la sol•licitud per al procés de selecció de personal durant el termini de vint dies hàbils a partir de l’última publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tant el formulari per omplir com les bases del concurs es poden recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del consistori solsoní o bé descarregar del web municipal (www.ajsolsona.cat).

Font: Ajuntament de Solsona