dilluns, 23 de novembre de 2009

La corrupció i la democràcia, Josep M. Loste i Romero

La corrupció actual només serà vençuda amb una profunda repolitització de tota la ciutadania, que impliqui el renaixement un nou esperit crític il·lustrat .

De fet, el problema estructural de la nostra democràcia és que hem cregut ( ens ho han imposat sense adonar-nos) que aquest sistema era, només, una concessió de determinades llibertats públiques. Doncs bé, això no és així de cap de les maneres; ja que la democràcia és ( ha de ser), sobretot, un mètode que signifiqui un estricte control polític i econòmic, des de la base, de les decisions que prenen les diferents administracions públiques i de les relacions de la "res pública" amb els diferents lobbys econòmics privats ; les quals haurien de ser transparents al 100% , en línia amb aquella dita que parla que la dona del Cèsar ha de ser honesta i , a més , semblar-ho .

Josep M. Loste i Romero