dimarts, 24 de novembre de 2009

CONVOCATÒRIA DE PLE: L’Ajuntament debat el pressupost per al 2010, de 8,2 milions d’euros

24/11/2009

Les inversions noves seran d’1,6 milions, que se sumaran a les aprovades per al 2009 però pendents d’execució

El pressupost planificat per l’equip de govern solsoní per al proper exercici és un dels més austers dels darrers anys, ja que es redueix en un 33 per cent respecte del 2009 i arriba als nivells de fa cinc i sis anys amb 8.282.636 euros. El capítol d’inversions ascendeix només a l’1,6 milions, ja que les inversions més importants són les que es van programar per a l’exercici en curs i que es desenvoluparan al llarg de l’any que ve. El pressupost municipal serà el principal punt de l’ordre del dia del Ple ordinari de novembre, que tindrà lloc aquest dijous, 26 de novembre, a les 9 del vespre.

En aquesta mateixa sessió es votarà l’aprovació de les actuacions que s’inclouran en l’anualitat 2010 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Concretament, es tracta de la connexió d’aigua potable a la plaça de Sant Jordi i la zona urbana de Cal Llarg, una obra pressupostada en 244.211 euros i per a la qual se sol·licita una subvenció de 134.000 euros.


Entrar al consorci del CTFC

El Ple també inclou l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa del domini públic local per a empreses de telefonia mòbil. Així mateix, es preveu donar llum verd a una moció per sol·licitar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) que l’Ajuntament entri a formar part del seu consorci i els òrgans de govern.

Igualment, la darrera sessió plenària ordinària d’enguany preveu fer efectiva l’adhesió del consistori a la Xarxa Compri Reciclat, una iniciativa de l’Agència de Residus de Catalunya que compromet a augmentar progressivament l’adquisició de productes reciclats i reciclables.

Finalment, aquest dijous se sotmetrà a votació de la corporació local l’ampliació en 216 metres quadrats de la superfície que se cedeix al Departament de Governació de la Generalitat per construir el centre cívic i l’oficina d’acció ciutadana. Una vegada presentada la llicència d’obres per aixecar aquest equipament públic i en disposar del projecte bàsic, des de la setmana passada, es fa necessària aquesta modificació, passant dels 864 metres quadrats inicials als 1.080, per complir els paràmetres d’edificabilitat i ocupació màximes que estableix el POUM, que ja és en vigor.