dimarts, 1 de setembre de 2009

Es preveu una bona campanya de bolets segons el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

La producció s’estima de 60 a 80 kg/ha de bolets (comestibles i no comestibles)

Tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya auguren una bona campanya de bolets, principalment al pre-Pirineu i Pirineu, amb una producció de 60 a 80 kg/ha de bolets comestibles i no comestibles. En relació als rovellons, l’espècie més recolectada i preferida pels boletaires, s’estima una producció de 2 a 5 kg/ha.

Tot i això, els tècnics del CTFC apunten que és difícil fer previsió de les campanyes ja que la producció i diversitat de bolets silvestres està estretament relacionada amb els factors ambientals dels mesos abans de la temporada (principalment agost i setembre) i als mesos de plena producció micològica (octubre i novembre). La previsió que fa el CTFC té en compte la informació climàtica que es disposa fins avui i prediccions meteorològiques a llarg termini (poc fiables), tot i que cal esperar què pot passar en les properes setmanes.

Des de fa 15 anys, el CTFC ha iniciat uns estudis d’estimació de la producció de bolets i, des de llavors, es poden obtenir dades fiables sobre les diferents campanyes de bolets. Aquestes estimacions es fan en parceles permanents instal•lades en les pinedes i, anualment se’n fa un seguiment per preveure la producció anual. Aquests estudis confirmen que hi ha una gran variabilitat en la producció anual, ja que poden oscil•lar de 2 kg/ha de l’any 2004; a 124 kg/ha per l’any 2003 (veure quadre).

Els pinars catalans produeixen una mitjana de 43 kg/ha de bolets, dels quals un 30% són comercialitzades en els mercats locals i, un 25% no són comestibles. A Catalunya es poden arribar a identificar un total de 340 espècies de bolets.