dimecres, 16 de setembre de 2009

Entren a la recta final les obres de Solsona finançades pel Fons estatal d’inversió local

Aquest mes s’enllestiran els treballs d’urbanització de la vorera del Vall Fred i el talús del vial d’accés al parc de la Mare de la Font

Durant la segona quinzena d’aquest mes l’Ajuntament de Solsona finalitzarà els treballs de dos dels projectes que es financen a través del Fons estatal d’inversió local (FEIL): la remodelació de la vorera del Vall Fred i el condicionament del talús del vial d’accés al parc de la Mare de la Font. També segueixen el ritme previst les obres de finalització del segon pavelló municipal d’esports i el reforç de les línies de canalització dels dipòsits d’aigua de Rotgers fins al distribuïdor general. Tal com han pogut comprovar en una visita d’obres recent l’alcalde, Xavier Jounou, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Martí Abella, i el segon tinent d’alcalde, Josep Caelles, els quatre projectes acollits al FEIL es troben en la recta final. En aquest sentit, la intervenció sobre la vorera del Vall Fred perimetral al centre històric, pressupostada en 139.600 euros, és la més avançada i només resta pendent enllestir la col•locació del mobiliari urbà –tres papereres i dos bancs– i la senyalització de la base d’una torre que pertanyia a la muralla de la ciutat construïda el segle XIV.

De fet, la localització de restes de l’antiga torre va comportar l’adaptació del projecte d’aquesta obra. Per deixar constància d’aquest element, s’està restituint la forma de la base de la torre amb la disposició de lloses de pedra en forma circular. Al marge d’això, els treballs de la vorera del Vall Fred han consistit en la renovació dels serveis i en la pavimentació de la vorera amb pedra natural des de l’encreuament amb el carrer dels Escolapis fins als safareigs públics. Amb aquests treballs es vol dignificar un espai públic que fins ara era pràcticament intransitable per als vianants.

També està pràcticament acabada l’estabilització del talús del camí de la Mare de la Font, una obra d’urgència valorada en 123.260 euros. S’hi ha construït una escullera de quatre metres d’alçada, se n’ha refet la canalització de les aigües pluvials i s’ha repavimentat el tram de vial malmès. Els propers dies es plantarà vegetació al nou talús, entre la qual hi haurà un centenar d’arbres, i s’hi col•locarà una barana de protecció de fusta tractada.

Paral•lelament, l’obra de més envergadura de les que es financen a través del Fons estatal d’inversió local, la millora i finalització del segon pavelló municipal d’esports, continua avançant al ritme previst. Ja s’ha instal•lat l’aïllament tèrmic de les parets interiors i es preveu que a final d’octubre s’hi hagi col•locat el parquet de fusta, moment a partir de qual es podrà tornar a fer ús de la pista, mentre continuïn els treballs de construcció dels vestidors en un lateral de l’equipament. Aquest projecte suposa una inversió de 975.500 euros.

D’altra banda, el regidor d’Urbanisme, Martí Abella, ha anunciat que abans de final de mes començaran els treballs que han de posar fi als problemes causats al pavelló nou per les filtracions d’aigua de la pluja. Per solucionar-los, col•locarà una capa impermeabilitzant sobre la coberta.

Finalment, durant la primera setmana de novembre es preveu donar per acabades les obres de construcció d’una nova línia en alta d’abastament de la xarxa municipal d’aigua. Es tracta d’una de les actuacions considerades cabdals en el Pla Director de l’Aigua de Solsona per donar resposta a la insuficient capacitat de les línies existents. Aquesta nova canonada, que és de fossa dúctil, amb un diàmetre de 250 mil•límetres –el doble de capacitat que l’actual– i una longitud de 2,8 quilòmetres, té un cost de 354.500 euros.

A més, l’empresa constructora ha introduït diverses millores a la xarxa municipal d’aigua, com el repintat i la impermeabilització del dipòsit de la Salada, a Lladurs, el repintat dels dipòsits de Rotgers i l’adequació de la caseta de captació del riu Cardener, segons remarca Martí Abella.

Solsona, 16 de setembre de 2009


Jounou, Abella i Caelles, juntament amb l'arquitecte
municipal, en una visita d'obres recent


Font: Ajuntament de Solsona