dimecres, 23 de setembre de 2009

Els responsables de l’Agenda 21 fan una crida a la participació ciutadana per garantir l’èxit del projecte

23/09/2009

El procés participatiu, presentat ahir, durarà sis mesos i el treball s’enllestirà el juliol

El juliol de l’any que ve l’Ajuntament de Solsona preveu tenir elaborada l’Agenda 21, una eina de planificació local basada en criteris de sostenibilitat i elaborada conjuntament entre l’Administració local i els agents socials. Prèviament, des d’ara i fins al març es durà a terme una fase de recollida de dades tècniques en què es considera cabdal la implicació ciutadana. Així ho van destacar ahir al vespre els responsables municipals i del Cedricat, ens que executa el projecte, en la presentació pública de l’inici del procés.

Van participar en aquest acte l’alcalde, Xavier Jounou; el regidor de Medi Ambient i impulsor de la iniciativa, Jordi Fraxanet; la tècnica que coordina el treball, Núria Serena, i el regidor de Medi Ambient de Santa Coloma de Farners, Josep Cullell, que va exposar l’experiència del seu municipi. Totes les intervencions van coincidir a posar de relleu la importància de recollir les aportacions ciutadanes sobre qüestions que afecten la qualitat de vida dels solsonins.

“Tant important o més que l’objectiu final és el procés participatiu que ens ha de conduir a obtenir l’Agenda 21”, va subratllar l’alcalde. De fet, la participació de la societat civil, que s’allargarà durant sis mesos, es concep com la clau de l’èxit d’aquest projecte, ja que “l’Agenda 21 no ha de ser de l’Ajuntament, sinó del poble”, va afirmar Núria Serena.

Per participar-hi, s’han previst diversos canals. D’una banda, es poden omplir les enquestes que s’han distribuït a través de l’últim número de la revista El Portal i dipositar-les a les bústies que s’han col·locat a l’OAC de l’Ajuntament, el Centre Sanitari, la biblioteca i els dos centres de secundària –punts on també es faciliten les enquestes. Entre altres qüestions, es demana al ciutadà que valori el seu grau de satisfacció en aspectes com l’abastament d’aigua, els espais naturals, l’oferta cultural, la mobilitat o l’ordenació urbanística. També es poden fer aportacions contactant amb l’equip tècnic del Cedricat per mitjà del telèfon 973 48 43 20 o bé a través de l’adreça agenda21@ajsolsona.cat. Així mateix, es pot estar al corrent del procés a través d’un nou apartat que s’ha creat en aquest web.

En aquests moments l’equip tècnic està començant a realitzar una diagnosi ambiental. Per fer-la, es duen a terme entrevistes –ja se n’han fet als regidors i tècnics municipals–, algunes de les quals es faran a representants d’entitats i experts, i es crearan grups de discussió organitzats per col·lectius per debatre diferents temes. De les conclusions que se n’extreguin, juntament amb les aportacions escrites de la ciutadania, en sorgirà una diagnosi, que es complementarà amb una sèrie de tallers de propostes.

A partir d’aquí, el març de l’any que ve l’equip redactor posarà en comú tota la informació recollida a fi d’obtenir, el mes de juliol, el Pla d’Acció Ambiental, que contindrà tota una sèrie de propostes per realitzar, i el Pla de Seguiment de l’Agenda 21. Un cop s’arribi a aquest punt serà l’Ajuntament el responsable de començar a desplegar aquest nou instrument de planificació.

Constitució d’una comissió de seguiment

Paral·lelament, tal com va explicar ahir el regidor de Medi Ambient, Jordi Fraxanet, els propers dies es constituirà una comissió de seguiment prou representativa dels diversos àmbits del teixit associatiu –veïnal, cultural, social, econòmic, sindical, etc.–, de la qual pot formar-ne part tothom que ho desitgi. Inicialment es preveu que l’integrin una vintena de persones. Aquest òrgan es reunirà tres o quatre vegades en el decurs de tot el procés.

Un projecte compartit

“És important que tots ens creguem l’Agenda 21, no només l’equip de govern”, va afirmar ahir Fraxanet. Des d’un inici s’ha de concebre com un projecte de ciutat amb la participació de la ciutadania i de tots els grups municipals. Per aquest motiu, tal com va destacar el regidor, des que es va iniciar, s’hi van convidar a formar-ne part totes les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament. En aquest aspecte, “hem començat amb bon peu” i, un cop s’arribi al final del procés “tots ens hem de sentir nostra l’Agenda 21”.