dijous, 17 de setembre de 2009

El CTFC reuneix un grup d’experts en la gestió de frondoses nobles per produir fusta de qualitat i la restauració de boscos

Es tracta dels membres dels quatre organismes que participen en el projecte Interreg PIRINOBLE, de França, Andorra i Espanya, i compta amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Unió Europea

El projecte d’Interreg Pirinoble té com objectiu principal crear i difondre eines tècniques que permetin optimitzar la utilització i el maneig de frondoses productores de fusta de qualitat, també anomenades “nobles” per mantenir i promoure aquestes plantacions a les zones rurals. Durant dos dies, ahir i avui, al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona, es reuneixen els tècnics responsables d’aquest projecte i experts convidats. La finalitat màxima d’aquest estudi és contribuir a la revalorització i restauració de terrenys agrícoles excedentaris, pastures de muntanya i àrees forestals.

Els socis participants compten amb una experiència significativa en la gestió i utilització de frondoses nobles per a la producció de fusta de qualitat i la restauració forestal. La cooperació entre ambdós països permetrà treballar de manera coordinada davant reptes comuns, com ara l’abandonament rural, pèrdua de rendibilitat de produccions primàries en àrees marginals, processos de canvi climàtic, etc.

El projecte s’articula en tres eixos temàtics principals:
A. Avenços en la utilització de frondoses per a la producció de fusta de qualitat així como la restauració i l’enriquiment d’ecosistemes forestals
B. Aplicació i avaluació de tècniques de repoblació, alternatives a les plantacions clàssiques, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, produïdes localment i encaminades a minimitzar la intensitat de la gestió i a mitigar l’efecte de la sequera
C. Desenvolupament, aplicació i avaluació de nous itineraris tècnics de plantació, per buscar millorar la rendibilitat de les plantacions

Els quatre organismes participants a aquest projecte són el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Insitut pour le Développement Forestier de França, el Centre de la Propietat Forestal i el Centre Régional de la Propiété forestière de França.