dimecres, 5 d’agost de 2009

EL CTFC CONVOCA EL PRIMER CONCURS DE PROJECTES INNOVADORS

Els premis es lliuraran en el transcurs del VIII Congrés Internacional de Desenvolupament Rural, la darrera setmana de setembre

El concurs està adreçat a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, que hagin pensat o concebut un projecte empresarial innovador, amb perspectives racionals de materialitzar-lo, relacionat amb la fabricació de béns o la prestació de serveis, i que suposin una innovació i diversificació del teixit existent o la penetració en nous mercats. Pretén fomentar l’esperit emprenedor motivant a la societat civil a aplicar els seus coneixements i experiències professionals, amb l’objectiu de desenvolupar serveis i productes viables comercialment.

Els objectius primordials són fomentar la innovació i la creativitat, principalment en el medi rural, identificar persones innovadores, identificar projectes innovadors capaços de materialitzar-se i convertir-se en un negoci viable, amigables amb el medi ambient, i incentivar les vocacions científiques i tecnològiques.

Per a la valoració de les idees de negoci, es tindrà en consideració l’originalitat i el grau d’innovació de la idea, i el potencial del negoci i el seu nivell de desenvolupament. Es prioritzaran els projectes innovadors que tinguin una incidència directa en el desenvolupament rural i territorial i que siguin respectuosos amb el medi ambient.

Les idees de negoci s’hauran de presentar abans del 10 de setembre, a la seu del CTFC: carretera Sant Llorenç km, 2, Solsona, o per correu electrònic a l’adreça: rrlp@ctfc.cat.