dijous, 20 d’agost de 2009

El Centre Sanitari del Solsonès aposta per les energies alternativesEl centre gestionat pel Consell Comarcal ha instal•lat plaques solars per la producció d’aigua calenta

Aquest estiu s’ha posat en servei la nova instal•lació solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària al Centre Sanitari del Solsonès, coincidint amb el període de màxima irradiació solar i per tant, de ple rendiment.

L’aposta que fa el Centre Sanitari per implantar les energies alternatives, ha suposat la instal•lació de 18 panells o col•lectors solars, que s’han situat a la teulada, sobre la nova unitat d’hospitalització que s’està construint.

A més, s’han incorporat tot un seguit d’equips de regulació, accessoris, vàlvules i equipaments, així com dos acumuladors de 1.000 litres cadascun d’ells, que es situen a la sala d’instal•lacions del Centre Sanitari.

La superfície de captació solar és de 34,56 m2, que equival a una potència de 24,19 kW. Amb les dimensions d’aquesta instal•lació es preveu obtenir una cobertura solar mitjana anual del 49,95 % del consum d’aigua calenta sanitària del Centre, la qual cosa suposarà un estalvi energètic de 21.673 kWh anuals, que representa un estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 7,585 kg anuals.

El cost d’execució per contracte del projecte ha estat de 36.134,73 euros i l’execució ha anat a càrrec de l’empresa Instal•lacions Industrials AGEC, S.L., sota la direcció tècnica dels serveis tècnics del Consell Comarcal.