dimarts, 14 de juliol de 2009

VISITA DEL TECNIC DE DROGODEPENDÈNCIES DE L’ICASS AL SOL DEL SOLSONÈS

El dia 8 de juliol vam rebre al Sol del Solsonès la visita del tècnic en drogodependències del Departament d’Acció social i Ciutadania de Lleida el Sr. Joan Ramon Saura. Els assistents van ser el president del Sol, la seva coordinadora, la psicòloga Montse Simó i la Sra. Neus Ramellat.

El Sr. Saura es va mostrar molt interessat en tot el treball que es realitza al Sol contra les drogues així com en la segona fase de desplegament del PLEAS. Es van donar diferents propostes a tenir en compte per la segona fase del PLEAS que es parlaran en la propera reunió de la comissió.

Estem molt agraïts pel suport que ens va demostrar el Sr. Saura i des del Departament d’Acció social i Ciutadania de Lleida.