dimarts, 14 de juliol de 2009

Solsona, Cardona i el Consell del Solsonès inicien l’organització conjunta del servei de recollida de la fracció orgànica

14/07/2009

Preveuen començar la implantació a la tardor amb compostadors domèstics a les zones rurals

La implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica a Solsona és cada vegada més imminent. Segons el calendari previst pel consistori, aquesta tardor ja se’n durà a terme la prova pilot a les zones rurals, perquè el servei pugui entrar en ple funcionament al conjunt del nucli urbà l’hivern vinent. Institucionalment, aquesta setmana s’ha fet un pas endavant en aquest calendari amb la signatura d’un preacord entre els alcaldes de Solsona i Cardona, Xavier Jounou i Josep M. Sala, i el president del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure.

Aquest document no concreta la fórmula de gestió del servei, que es preveu definir en el decurs de l’estiu, però estableix l’objectiu d’“optimitzar els recursos i minimitzar els costos de la recollida de la fracció orgànica”. Així mateix, tot i que a final del 2008 van iniciar els tràmits els consistoris solsoní i cardoní mitjançant un conveni de cooperació per a aquest servei, fa uns quants mesos s’hi va incorporar el Consell Comarcal, ens al qual els catorze municipis restants del Solsonès han delegat la gestió de les competències en matèria de recollida rural i selectiva.

De fet, la Generalitat de Catalunya obliga a començar la implantació del servei abans de finalitzar l’any. Per aquest motiu, la pròxima tardor s’avançarà el desplegament d’un dels dos sistemes que es duran a terme, consistent en l’autocompostatge domèstic a les masies i cases aïllades. A Solsona aquesta primera fase correspondrà al sector del Vinyet. Per fer-ho possible, es dotarà els veïns de compostadors finançats per l’Agència de Residus de Catalunya i facilitats per l’Ajuntament. Aquest procés s’acompanyarà d’una campanya de difusió per mantenir informada la població. A partir del 2010, aquest sistema es combinarà amb la recollida selectiva mitjançant contenidors situats a la via pública.

Al marge dels terminis que fixa la llei, “com a Ajuntament pensem que després de dos anys de treballar-hi, mediambientalment es fa necessària la implementació d’aquest servei”, posa de relleu Jordi Fraxanet, regidor de Medi Ambient i artífex d’aquesta iniciativa conjunta. Però tan important com les gestions interadministratives per posar en marxa la recollida selectiva de la fracció orgànica és la col·laboració ciutadana: “Esperem que els veïns i veïnes acullin el projecte de bon grat i s’adeqüin al canvi d’hàbits que suposarà en la gestió domèstica dels residus”.

Adquisició de dos camions

En el mateix acord signat per les tres parts, l’Ajuntament de Solsona renuncia a la subvenció sol·licitada a l’Agència de Residus de Catalunya per adquirir un vehicle per a la recollida d’aquesta fracció, en tant que un cop avaluades les necessitats del servei i les característiques del territori, es considera suficient l’ús de dos camions, pels quals també han tramitat els ajuts corresponents el consistori de Cardona i el Consell Comarcal. D’aquesta manera “s’optimitzen els recursos sense incrementar les despeses”, destaca Jordi Fraxanet.

En cas que la Generalitat resolgui favorablement els expedients de subvenció, l’ens intermunicipal es compromet a adquirir un camió de recollida amb una capacitat d’entre 9 i 12 metres cúbics, mentre que l’Ajuntament de Cardona en comprarà un altre de cinc metres cúbics.

Així, totes tres institucions inicien un procés de negociació per dissenyar el sistema de gestió del servei de recollida de la fracció orgànica. Abans del proper 9 d’agost tots els ajuntaments estan obligats a presentar a l’Agència de Residus de Catalunya un pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Per això, prèviament els ajuntaments de Solsona i Cardona i el Consell Comarcal duran a terme una nova reunió per consensuar un sistema comú i coordinat. Paral·lelament, s’està elaborant un estudi d’alternatives i projectes d’implantació d’un model de gestió iniciat a final d’any.

A partir d’aquí, el següent pas serà el disseny del tipus d’empresa que ha de gestionar el servei. En aquest sentit, la fórmula que en aquests moments es considera més viable és la del consorci, tot i que “està pendent de fer-ne una anàlisi més a fons”, segons el regidor solsoní de Medi Ambient. En qualsevol cas, al setembre a tot estirar es decidirà el model d’empresa.

Font: Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona