dimarts, 14 de juliol de 2009

PLA ESTRATEGIC DELS SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA, Sol del Solsonès

El passat 7 de juliol la coordinadora Marta Garriga i la tècnica del Sol Maria Díaz van assistir a la reunió informativa i de debat sobre el Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya que es va celebrar al Consell Comarcal d’Osona a Vic.

Es va fer la presentació del Pla Estratègic a càrrec de Josep Gonzàlez-Cambray, director dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Acció Social i Ciutadania i la presentació dels treballs del diagnòstic “L’estat dels Serveis Socials a Catalunya” a càrrec de la Sra. Núria Fustier coordinadora del Pla.
Seguidament es van realitzar tallers de treball entre els membres de Serveis Socials i de les associacions de la Catalunya Central sobre la situació actual, carències i punts forts dels Serveis.

Aquesta va ser una primera fase, seguidament hi haurà una segona fase de propostes i planificació el mes d’octubre i finalment la fase d’aprovació final.