dilluns, 27 de juliol de 2009

Obres al carrer de la Bòfia per millorar-ne la seguretat i regular-ne la mobilitat

27/07/2009

El vial serà unidireccional des del carrer de la Verge de Montserrat fins a la rotonda

L’Ajuntament de Solsona està fent obres al carrer de la Bòfia per eixamplar-ne i arranjar-ne la vorera principal, que es trobava en mal estat en alguns punts, i ampliar-ne les places d’aparcament. Amb aquesta actuació, a més de millorar la seguretat del carrer per als vianants, també es vol regular la mobilitat a la zona. La circulació del vial serà unidireccional des del carrer de la Verge de Montserrat fins a la rotonda.

Josep Caelles, regidor de Governació, explica que la finalitat d’aquestes obres és doble, ja que “es posarà al dia el carrer i, al mateix temps, l’actuació ens permetrà aplicar un nou sistema d’aparcament”, ordenat en bateria, que afavorirà el veïnat i els comerciants, ja que es calcula que s’ampliarà el nombre actual de places en una dotzena –actualment n’hi caben prop d’una quinzena en línia. També s’habilitarà una zona de càrrega i descàrrega i es crearà una plaça d’estacionament per a minusvàlids.

Els treballs que s’estan executant consisteixen a eixamplar la vorera llarga, que farà 1,5 metres d’amplada, col·locar-hi una base de formigó sota els panots i reposar aquells que estan malmesos. Quan completin l’arranjament del paviment es marcaran les places d’estacionament des de l’extrem previ a l’entrada a la rotonda fins al carrer de la Verge de Montserrat.

Aquesta actuació, que té un import de 12.000 euros, aproximadament, és previst que s’enllesteixi entre la segona i la tercera setmana d’agost. A partir d’aquest moment només es podrà circular en un únic sentit de sortida pel carrer del Drac o bé per la rotonda. El del Drac mantindrà el doble sentit, tot i que només permetrà l’accés al carrer de la Bòfia trencant a l’esquerra, però no en direcció a Verge de Montserrat.

D’aquesta manera es completarà la reordenació de la mobilitat en aquest carrer iniciada el setembre de l’any passat, arran de la construcció de la rotonda que direcciona el trànsit de les carreteres de Manresa i Sant Llorenç. Aleshores ja es va suprimir un sentit de circulació entre el carrer del Drac i l’extrem del vial que desemboca a la rotonda.

Projecte per a la carretera de Manresa

Josep Caelles afirma que aquesta és una mesura prèvia que adopta l’Ajuntament a l’espera que la Generalitat de Catalunya realitzi una intervenció integral a la carretera de Manresa des d’aquesta rotonda fins a la gasolinera. A instàncies del consistori, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està elaborant un projecte per millorar la seguretat dels vianants i la mobilitat al principal accés viari de la ciutat, especialment en punts com la intersecció entre la carretera de Manresa i el carrer del Pedraforca. El regidor ha pogut saber que una de les mesures que contindrà el projecte serà la prohibició dels vehicles de fer girs a l’esquerra.


S'ampliarà la vorera més llarga del vial, que farà 1,5 metres d'amplada

Font: Servei de premsa de l'Ajuntament de Solsona