divendres, 3 de juliol de 2009

MÉS DE 40 PERSONES ASSISTEIXEN A LA JORNADA TÈCNICA SOBRE LA INTEROPERABILITAT DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA , Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya

Aquesta setmana, el dia 30 de juny, s’ha fet al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), una “Jornada Tècnica sobre la interoperabilitat de la Informació Geogràfica”. La Jornada, organitzada per l’Àrea de SIG i Teledetecció del CTFC, va comptar amb el suport del Fons Social Europeu, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i amb la col•laboració de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

La Jornada es va desenvolupar durant un matí en el qual els principals responsables de dur a terme les tasques d’interoperabilitat de la Informació Geogràfica a Catalunya van mostrar als 42 assistents quines eren les eines de que disposaven a dia d’avui per a compartir i fer ús de la informació geogràfica en format digital existent a Catalunya.

La Jornada va constar de 3 ponències, en les quals es van tractar temàtiques relacionades amb la distribució a través d’Internet d’aquesta informació en la que Catalunya és una de les regions que compta amb millors infraestructures.

Daniel Gómez, responsable de continguts web de l’ICC (www.icc.cat), va mostrar quins eren els principals canals de distribució de la informació geogràfica que aquest Institut posa a disposició tant dels tècnics d’administracions, com de l’empresa privada i la societat en general.

Posteriorment, Martí Pintó, responsable de la Unitat d’aplicacions SIG-Web de l’ICC, va mostrar quines són les principals eines i utilitats que ofereixen els Geoserveis del mateix Institut (http://www.icc.cat/web/content/ca/prof/cartografia/geoserveis.html).

Finalment, Jordi Guimet, responsable del Centre de Suport IDEC, de l’ICC, va mostrar les eines que la pàgina de l’IDEC (www.geoportal-idec.net) posa a disposició de la societat per a cercar la informació geogràfica disponible avui en dia en format digital, i va mostrar quines eren les capacitats de la iniciativa IDEC-Local (www.geoportal-idec.net/idelocal), promoguda pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i les entitats que el constitueixen, Localret i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa IDEC-Local permet l’adhesió de les administracions locals (Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions) per a facilitar el fet de posar a disposició de la societat la informació geogràfica en format digital a través d’Internet.

Per finalitzar la Jornada, es va dur a terme una taula Rodona en la qual es va donar una interessant interacció entre els ponents i els assistents a la mateixa, en la qual es va parlar, principalment, de les mancances i els reptes de futur de la interoperabilitat de la Informació Geogràfica a Catalunya.Font: Servei de premsa del CTFC