dimecres, 1 de juliol de 2009

Ha mort el P. Garsias de Cisneros M. Colombàs i Llull, Abadia de Montserrat

Demà dijous, a les 10.45h, tindrà lloc la missa exequial a la Basílica de Santa Maria, que presidirà el P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler.

Montserrat, 1 de juliol de 2009. Aquesta nit ha mort a Montserrat el P. Garsias de Cisneros M. (Benet) Colombàs i Llull. Tenia 88 anys, en feia 64 que era monjo i 60 que va ser ordenat sacerdot. El P. Garsias de C. va néixer a Palma de Mallorca l’11 de desembre de 1920. Va entrar al Monestir de Montserrat l’any 1942, on va rebre el nom de Garsias de Cisneros Maria. Va professar temporalment el 10 d’agost de 1944 i l’entrada definitiva a la comunitat es va produir el 15 d’agost de 1947. La seva ordenació sacerdotal va tenir lloc el 22 d’agost de 1948. La missa exequial i el seu enterrament tindrà lloc demà, dijous, a les 10.45h, i serà presidida pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler.

La seva formació la va iniciar al Col•legi Sant Agustí de la ciutat de Palma. Aviat va ingressar als Blauets, l’Escolania del Santuari de la Mare de Déu de Lluc (Mallorca), pas previ a la seva entrada al Seminari Conciliar de Mallorca, on va cursar fins al primer curs de Teologia (1939). Tot seguit es va traslladar a Roma per estudiar a la Universitat Gregoriana durant l’any acadèmic 1939-1940. La guerra el va obligar a tornar al Seminari de la seva ciutat natal, fins que va entrar com a postulant a Montserrat, on va continuar els estudis eclesiàstics.

Es va doctorar en Història Eclesiàstica per la Universitat de Lovaina (1954). Va fundar la revista internacional Studia Monastica (1959), que va dirigir fins el 1965. També va ser el fundador de la Sociedad de Estudios Monásticos (1962) i, durant la seva estada al Monestir madrileny d’El Paular, va crear la revista Yermo (1963). El Monestir de Binicanella (Mallorca) també va ser fundat pel P. Garsias de Cisneros, l’any 1967, del qual en va ser superior. Va ser impulsor de l’estudi i la reflexió de les vivències monàstiques, tasca que va complementar amb l’organització, des de l’any 1958 de les Setmanes d’Estudis Monàstics celebrades a diversos indrets de la Península Ibèrica.

Ha publicat moltes obres d’història del monaquisme i d’història eclesiàstica, entre les quals destaquen: Un reformador benedictino en tiempo de los Reyes Católicos, García Jiménez de Cisneros, abad de Montserrat (PAM, 1955), El monacato primitivo (BAC, 1974), La literatura espiritual en los primeros siglos cristianos, La tradición benedictina: Ensayo histórico (Ediciones Monte Casino, Zamora, tretze volums) o El Espíritu de San Benito (Ediciones Monte Casino, Zamora). També va redactar diverses monografies històriques sobre monestirs femenins: San Pelayo de León y Santa María de Carbajal: Biografia de una comunidad femenina (Santa María de Carbajal, León, 1982), San Benito de Cuntis: Génesis, fundación y desarrollo de un monasterio de monjas en la provincia de Pontevedra (Ediciones Monte Casino, Zamora, 1978), Las señoras de san Payo: Historia de las monjas benedictinas de san Pelayo de Antealtares (Ed. Caja de Ahorros de Galicia, La Coruña, 1980), Monasterio de Tulebras (Pamplona, 1987), El monasterio de Santa María de Sobrado (Ed. Everest, 1980) o El Monasterio de Armenteira (Vigo).

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat