dimarts, 21 de juliol de 2009

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL CLUB BÀSQUET SOLSONA

A TOTS ELS SOCIS I SÒCIES DEL CB SOLSONA:

Aquest divendres hi ha l’Assemblea anual (extraordinària i ordinària) del CB Solsona. Una bona oportunitat per participar i aportar la teva opinió per a una bona marxa de l’entitat.

Dia: Divendres, 31 de juliol de 2009
Hora: a dos quarts de 10 del vespre (21,30 h).
Lloc: Sala d’actes del Casal de Cultura i Joventut

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Punt únic: adaptació dels Estatuts del Club al que ordena el Decret 215/2008 relatiu a la regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportius, i d’aprovació del Reglament del seu règim i funcionament intern.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1. Valoració de la temporada 2008-09
2. Programa d’activitat de la temporada 2009-10
3. Liquidació i estat de comptes de la temporada 2008/09
4. Pressupost temporada 2009/10. Aprovació de quotes.
5. Autorització per a sol•licitar préstecs, en cas que la junta directiva ho consideri necessari.
6. Torn obert de paraula.

Us demanem l’assistència i participació, en benefici de tota l’entitat i del basquetbol solsoní.

Acabat l’acte s’oferirà un REFRIGERI.